privacy-policy

Privacy & Disclaimer
Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, verspreid of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ’s Hertogenhof.

Privacy ’s Hertogenhof
wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Inzamelen van informatie
www.hertogenhof.be bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Cookies
www.hertogenhof.be maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies sturen geen persoonlijke informatie over de gebruiker door.

In log-files
Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze website kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van het ’s Hertogenhof nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie
Je beschikt over het recht om je kosteloos en op eigen verzoek te verzetten tegen de voorgenomen verwerking en exploitatie van je persoonsgegevens. Bij elke communicatie via e-mail geven we je de mogelijkheid om je uit te schrijven en geen verder nieuws van ons te ontvangen. De geregistreerde luisteraar kan zich ook op elk moment uitschrijven op de website. Als je ons je persoonsgegevens overmaakt, heb je tevens het recht op toegang tot en verbetering van je persoonsgegevens in onze bestanden.

Alle vragen, opmerkingen of verzoeken in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens op het volgende adres:

’s Hertogenhof
Dorpsstraat 69
B-3350 Linter

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
Het ’s Hertogenhof behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op deze website.

Openingsuren

 • CAFE
  vrijdag en zaterdag vanaf 19 uur
  zondag van 10 tot 13 uur
  en van 15 tot 21 uur

 • VERGADERZALEN
  Maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8 uur
  reservatie noodzakelijk